با صدای بلند ترانه خواننده حمید عسکری

با صدای بلند: ترانه خواننده حمید عسکری اینستاگرام اینستاگرام حمید عسکری پست حمید عسکری جشن تولد پسر خواننده معروف جشن تولد کارن

عکس + جشن تولد پسرِ خواننده معروف

حمید عسکری صفحه اینستاگرامش را به تصویری از مراسم خوش حالی تولد فرزندش تخصیص داده شده است داد. به گزارش خبرنگار حوزه هنرمندانگروه اینترنت گرو..

ادامه مطلب