با صدای بلند ترانه خواننده حمید عسکری

با صدای بلند: ترانه خواننده حمید عسکری اینستاگرام اینستاگرام حمید عسکری پست حمید عسکری جشن تولد پسر خواننده معروف جشن تولد کارن

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تصمیم به بازشماری آرا در حوزه اختیارات هیأت اجرایی است نه فرمانداری / رئیس ستاد انتخابات شهرستان تهران

رئیس ستاد انتخابات شهرستان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت:‌ بازشماری صندوق‌های انتخابات شوراهای اسلامی شهر و دِه در حوزه اختیارات فرمانداری پایتخت کشور عزیزمان ا

تصمیم به بازشماری آرا در حوزه اختیارات هیأت اجرایی است نه فرمانداری / رئیس ستاد انتخابات شهرستان تهران

رئیس ستاد انتخابات شهرستان تهران: تصمیم به بازشماری آرا در حوزه اختیارات هیأت اجرایی است نه فرمانداری

عبارات مهم : ایران

رئیس ستاد انتخابات شهرستان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: بازشماری صندوق های انتخابات شوراهای اسلامی شهر و دِه در حوزه اختیارات فرمانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نیست.

علی اصغر ناصربخت در گفت وگو با ایسنا راجع به پیشنهاد یکی از اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت بازشماری 10 درصد از صندوق ها اظهار کرد: بازشماری صندوق ها در حوزه اختیارات هیأت اجرایی است که تا این لحظه هیأت اجرایی چنین تصمیمی نگرفته است.

تصمیم به بازشماری آرا در حوزه اختیارات هیأت اجرایی است نه فرمانداری / رئیس ستاد انتخابات شهرستان تهران

وی در ادامه اظهار کرد: در قانون آینده نگری شده است است که تا دو روز بعد از اعلام نتیجه های رسمی انتخابات افراد وقت دارند شکایت خود را به فرمانداری اعلام کنند. هیأت های اجرایی بعد از آن پنج روز وقت پیگیری به شکایات دارند البته قانون فرصتی را هم جهت هیأت نظارت استان در نظر گرفته و در نهایت هیات نظارت مرکزی اعلام نظر می کند بنابراین به طور قانونی فرمانداری اختیاری جهت بازشماری صندوق ها ندارد.

معاون سیاسی فرمانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران همچنین با اشاره به اینکه تاکنون شکایات شش هفت نفر از اعضای فعلی شورا به فرمانداری رسیده هست، تصریح کرد: یک جلسه در رابطه با پیگیری به این شکایات برگزار شده است ولی چون دلایل شاکیان متقن نبوده است هیأت اجرایی این شکایت را وارد ندانسته است البته در جلسه شنبه آینده نیز به ادامه این شکایات پیگیری خواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت:‌ بازشماری صندوق‌های انتخابات شوراهای اسلامی شهر و دِه در حوزه اختیارات فرمانداری پایتخت کشور عزیزمان ا

وی راجع به دستور مدیر مجلس جهت بازشماری آرای انتخابات شوراها تصریح کرد: این عنوان کذب محض است و مدیر مجلس تا این لحظه هیچ درخواستی به فرمانداری یا هیأت اجرایی نداده است و بازشماری نیز صورت نگرفته هست. تاکنون چنین درخواستی از سوی مدیر مجلس انجام نگرفته و البته از لحاظ قانونی محل پیگیری به شکایات انتخابات، مدیر مجلس نیست. چنین اتفاقی تاکنون رخ نداده است و انتشار چنین اخباری خلاف واقع و موجب حساس شدن اذهان عمومی است.

ناصربخت در آخر گفت: هیأت اجرایی باید جهت بازشماری صندوق ها دستور بدهد که تا این لحظه هیأت اجرایی شهرستان پایتخت کشور عزیزمان ایران چنین تصمیمی نگرفته است.

واژه های کلیدی: ایران | صندوق | انتخابات | ستاد انتخابات | انتخابات شوراها | انتخابات شوراهای اسلامی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs