با صدای بلند ترانه خواننده حمید عسکری

با صدای بلند: ترانه خواننده حمید عسکری اینستاگرام اینستاگرام حمید عسکری پست حمید عسکری جشن تولد پسر خواننده معروف جشن تولد کارن

گت بلاگز اخبار حوادث لحظاتی پیش ۲۱ جنازه از معدن ذغال‌سنگ آزادشهر خارج شد

رمضان بهرامی مدیر منزل صنعت و معدن استان گلستان در گفت وگو با تسنیم، در رابطه با آخرین اخبار مصدومان معدن ذغال سنگ آزادشهر، اظهار داشت: این اتفاق تاکنون ٦٩ مص

لحظاتی پیش ۲۱ جنازه از معدن ذغال‌سنگ آزادشهر خارج شد

لحظاتی پیش ۲۱ جنازه از معدن ذغال سنگ آزادشهر خارج شد

عبارات مهم : اخبار

لحظاتی پیش ۲۱ جنازه از معدن ذغال سنگ آزادشهر خارج شد.

رمضان بهرامی مدیر منزل صنعت و معدن استان گلستان در گفت وگو با تسنیم، در رابطه با آخرین اخبار مصدومان معدن ذغال سنگ آزادشهر، اظهار داشت: این اتفاق تاکنون ٦٩ مصدوم داشته و لحظات گذشته ٢١ جنازه از معدن خارج شده است است.

لحظاتی پیش ۲۱ جنازه از معدن ذغال‌سنگ آزادشهر خارج شد

رئیس منزل صنعت و معدن استان گلستان با اشاره به اینکه گمانه زنی های بسیاری در مورد 21 جنازه پیداشده در معدن ذغال سنگ آزادشهر مطرح هست، گفت: هنوز وزیر کار و صنعت در محل اتفاق حاضر نشده اند.

وی افزود: بعضی معتقدند تعدادی از این جنازه ها مربوط به معدن کارانی است که جهت کمک به مصدومان وارد معدن شده است بودند و این آمار مجزا از 32 معدن کار محبوس شده است در معدن است.

رمضان بهرامی مدیر منزل صنعت و معدن استان گلستان در گفت وگو با تسنیم، در رابطه با آخرین اخبار مصدومان معدن ذغال سنگ آزادشهر، اظهار داشت: این اتفاق تاکنون ٦٩ مص

رئیس منزل صنعت و معدن استان گلستان با اشاره به اینکه هم اکنون 600 متر از معدن پاکسازی شده است و در حال حفر معدن تا 1500 متر هستند، گفت: هنوز وزیر صنعت و وزیر کار در محل اتفاق حاضر نشده اند. البته براساس اخبار گفته می شود که آنها تا نیم ساعت دیگر به محل اتفاق می رسند.

واژه های کلیدی: اخبار | گلستان | مصدومان | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs