با صدای بلند ترانه خواننده حمید عسکری

با صدای بلند: ترانه خواننده حمید عسکری اینستاگرام اینستاگرام حمید عسکری پست حمید عسکری جشن تولد پسر خواننده معروف جشن تولد کارن

گت بلاگز اخبار اجتماعی جاده‌های کشور عزیزمان ایران هر 58 دقیقه یک کشته می‌‌گیرند!

از شروع طرح ترافیک نوروزی در روز 25 اسفند سال گذشته تا کنون در مرحله اول سفرها میزان حوادث و تلفات جاده‌ای نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر شده است است. 

جاده‌های کشور عزیزمان ایران هر 58 دقیقه یک کشته می‌‌گیرند!

بزرگراه های کشور عزیزمان ایران هر 58 دقیقه یک کشته می گیرند!

عبارات مهم : حوادث

از شروع طرح ترافیک نوروزی در روز 25 اسفند سال گذشته تا کنون در مرحله اول سفرها میزان حوادث و تلفات بزرگراه ای نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر شده است هست.

سردار مومنی با اشاره به کم کردن میزان حوادث و تلفات بزرگراه ای گفت: هر ۵۸ دقیقه یک نفر در بزرگراه های کشور فوت شده است است.

به گزارش فارس، سردار اسکندر مومنی که در بزرگراه های منتهی به خراسان رضوی حضور دارد گفت: با توجه به آخر دور اول سفرهای نوروزی و شروع دور دوم سفرها تمام بزرگراه ها چه در مسیر رفت و چه در مسیر برگشت دارای بار ترافیکی پر حجم ولی روان است.

جاده‌های کشور عزیزمان ایران هر 58 دقیقه یک کشته می‌‌گیرند!

وی ادامه داد آمار نشان می دهد از شروع طرح ترافیک نوروزی در روز 25 اسفند سال گذشته تا کنون در مرحله اول سفرها میزان حوادث و تلفات بزرگراه ای نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر شده است است.

سردار مومنی گفت: ولی در عین حال در همین ایام هر 58 دقیقه یک نفر در حوادث بزرگراه ای کشته شده است اند.

از شروع طرح ترافیک نوروزی در روز 25 اسفند سال گذشته تا کنون در مرحله اول سفرها میزان حوادث و تلفات جاده‌ای نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر شده است است. 

جانشین فرمانده نیروی انتظامی سه علت مهم وقوع حوادث را عدم توجه به جلو، سرعت غیر مجاز و سیقت غیرمجاز عنوان کرد.

واژه های کلیدی: حوادث | ترافیک | ترافیک | بزرگراه | طرح نوروزی | سفرهای نوروزی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs