با صدای بلند ترانه خواننده حمید عسکری

با صدای بلند: ترانه خواننده حمید عسکری اینستاگرام اینستاگرام حمید عسکری پست حمید عسکری جشن تولد پسر خواننده معروف جشن تولد کارن

گت بلاگز اخبار اجتماعی بررسی تاثیر سامانه اخیر در اوضاع بارشی کشور

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران شرکت هواشناسی ضمن برآورد اوضاع بارندگی کشور از جمله پایتخت کشور عزیزمان ایران بر اثر فعالیت سیستم بارشی اخیر گفت: سامانه با

بررسی تاثیر سامانه اخیر در اوضاع بارشی کشور

بررسی تاثیر سامانه اخیر در اوضاع بارشی کشور

عبارات مهم : ایران

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران شرکت هواشناسی ضمن برآورد اوضاع بارندگی کشور از جمله پایتخت کشور عزیزمان ایران بر اثر فعالیت سیستم بارشی اخیر گفت: سامانه بارشی اخیر تنها چهار میلی متر به بارش کشور و ۱۹ میلی متر به بارش پایتخت کشور عزیزمان ایران اضافه کرد.

شاهرخ فاتح در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: از ابتدای سال آبی جاری (اول مهرماه ۹۶) تا روز جمعه ششم بهمن ماه کل کشور ۳۹ میلی متر بارش دریافت کرده است که نسبت به بلندمدت ۶۱ درصد و نسبت به سال گذشته ۳۹ درصد کم کردن بارش را نشان می دهد.

بررسی تاثیر سامانه اخیر در اوضاع بارشی کشور

وی با اشاره به بارش برف و باران طی هفته جاری اظهار کرد: با بررسی اوضاع بارندگی کشور بعد از فعالیت سامانه بارشی اخیر – که از روز شنبه شروع شد و در بعضی نقاط تا دیروز (۱۰ بهمن ماه) ادامه داشت – متوجه می شویم که میانگین بارشی کشور عوض کردن چندانی نداشته است.

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران شرکت هواشناسی در ادامه گفت: از ابتدای سال آبی تا ۱۰ بهمن ماه کل کشور ۴۳ میلی متر بارش دریافت کرد که نسبت به بلندمدت ۵۸ درصد و نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد کم کردن یاقته است.

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران شرکت هواشناسی ضمن برآورد اوضاع بارندگی کشور از جمله پایتخت کشور عزیزمان ایران بر اثر فعالیت سیستم بارشی اخیر گفت: سامانه با

فاتح تاکید کرد: همه بارش های سامانه بارشی اخیر تنها چهار میلی متر به بارش کشور اضافه و فقط سه درصد نسبت به بلندمدت و یک درصد نسبت به سال گذشته اوضاع بارشی را بهتر کرد.

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران شرکت هواشناسی با اشاره به اوضاع بارشی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: از ابتدای مهر تا روز ۶ بهمن ۹۶ استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ۲۲ میلی متر دریافت بارش داشت که نسبت به بلندمدت ۷۹ درصد و نسبت به سال گذشته ۷۷ درصد کمبود بارش را نشان می دهد.

فاتح ضمن بررسی تاثیر سامانه بارشی اخیر در اوضاع پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهار کرد: از ابتدای مهر تا ۱۰ بهمن ماه (بعد از بارش برف)، استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ۴۳ میلی متر بارش دریافت کرد که نسبت به بلندمدت ۶۰ درصد و نسبت به سال گذشته ۶۴ درصد کم کردن داشت.

بررسی تاثیر سامانه اخیر در اوضاع بارشی کشور

وی در آخر تاکید کرد: با توجه به مساحت کمتر استان پایتخت کشور عزیزمان ایران نسبت به کل کشور و دریافت نسبتا خوب بارش، طی روزهای اخیر ۱۹ میلی متر به بارش پایتخت کشور عزیزمان ایران اضافه شد که این میزان زیاد کردن بارش، ۱۹ درصد نسبت به بلندمدت و ۱۳ درصد هم نسبت به سال گذشته اوضاع را بهتر کرده هست.

واژه های کلیدی: ایران | دریافت | سامانه بارشی | اخبار اجتماعی

بررسی تاثیر سامانه اخیر در اوضاع بارشی کشور

بررسی تاثیر سامانه اخیر در اوضاع بارشی کشور

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs